Історія кафедри

Спеціалізація "Електричні мережі і системи" (у даний час "Електричні системи і мережі") - одна з найстаріших на факультеті електроенерготехніки та автоматики Національного технічного університету "КПІ ім. Ігоря Сікорського". Перший випуск спеціалістів кафедри у кількості трьох чоловік відбувся у 1924 році.

Засновниками спеціальності були проф. Г.М. Городецький і проф. Г.Л. Епштейн, які почали свою викладацьку діяльність на факультеті з початку 20-х років і заклали організаційну базу кафедри електричних мереж і систем у 1921 році, а офіційно створена кафедра була в 1922 році.

У 1930 році був здійснений перехід від предметних комісій, що охоплювали великі комплекси навчальних дисциплін, до окремих кафедр і в цьому ж році була організаційно оформлена кафедра електричних мереж і техніки високих напруг, яка вела набір студентів в обсязі однієї академічної групи денної форми навчання. Чисельний склад кафедри становив 12 чоловік. Організатором і керівником кафедри став проф. Г.М. Городецький (1876-1956 р.). У 1930 році він обирається першим завідувачем кафедри, а в 1936 році затверджений у вченому званні професора. Був деканом електротехнічного факультету в 1938-41рр.

Проф. Г.М. Городецький - відомий вчений. Під його науковим керівництвом на початку 30-х років колектив кафедри виконав наукову працю по дослідженню електротехнічних властивостей дротів із низьковуглецевої сталі, яка стала основою для створення вітчизняного асортименту сталевих дротів.

Читати далі...