Наукова робота

На кафедрі електричних мереж та систем проводяться дослідження за такими науковими напрямами:

- сучасні інтелектуальні засоби аналізу, оптимізації та управління робочими режимами електричних систем та енергооб'єднань;
- підвищення експлуатаційної надійності роботи силового обладнання електричних мереж;
- впровадження нової моделі ринку електричної енергії України.
- Наукові керівники напрямів
- зав. кафедри д.т.н., проф. Кирик Валерій Валентинович
- проф. Сулейманов Віктор Миколайович
- д.т.н., проф. Буткевич Олександр Федотович

Науково-дослідні роботи

І.Розробка математичних моделей вибору оптимальних режимів та перспективного розвитку системоутворюючих зв'язків енергосистем України Термін виконання: січень 2010 - грудень 2011.

ІІ. Розвиток науково-технічних засад побудови та функціонування сучасної системи моніторингу допустимості завантаження контрольованих перетинів електричної Термін виконання: січень 2010 - грудень 2012.

ІІІ. Перехідні електромагнітні процеси в струмових колах релейного захисту високовольтних електричних мереж. Термін виконання: січень 2010 - грудень 2011.

ІV. Запобігання ферорезонансним процесам в мережах високої напруги. Термін виконання: січень 2010 - грудень 2011.

V. Дослідження резонансних перенапруг на вищих гармоніках парної кратності в електричних мережах 750 кВ. Термін виконання: січень 2010 - грудень 2012.

VІ. Розробка омметра зі зменшеними методичними похибками Термін виконання: січень 2010 - грудень 2013.

VІІ. Впровадження нової моделі ринку електричної енергії України Термін виконання: січень 2008 - грудень 2010.

VІІІ. Дослідження навантажувальних режимів роботи вітроелектричних установок у складі електричної системи Термін виконання: січень 2010 - грудень 2012.

Також на кафедрі електричних мереж та систем проводиться підготовка наукових кадрів, які навчаються в аспірантурі університету.

Результати виконання науково-дослідних розробок широко застосовуються в учбовому процесі кафедри у підготовці бакалаврів, спеціалістів та магістрів за спеціальністю "Електричні системи і мережі" під час викладання профільних дисциплін кафедри електричних мереж та систем та під час виконання кваліфікаційних дипломних робіт та проектів.