ГРАФІК ЗАХИСТУ

На здобуття ступеня магістра
(ЕС-61м)
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
спеціалізації “Електричні системи і мережі”

на здобуття ступеня бакалавраа
(ЕС-41, 42, п51, з41, зп51)
6.050701 – «Електротехніка та електротехнології»

Cтуденти, які не представили атестаційну роботу на попередній захист до основного захисту не допускаються.

Захист непредставлених проектів переноситься на наступний рік.

Всім студентам-дипломникам явка заключну консультацію суворо обов’язкова