Кафедральний каталог

1. Кафедральний каталог вибіркових навчальних дисциплін циклу професійної підготовки
освітньо-професійної програми «Електричні системи і мережі»  за спеціальністю 141 – «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»
першого (бакалаврського) рівня вищої освіти.

Деталі...

2. Кафедральний каталог вибіркових навчальних дисциплін циклу професійної підготовки
освітньо-професійної та освітньо-наукової програми програми «Електричні системи і мережі»  за спеціальністю 141 – «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» другого (магістерського) рівня вищої освіти.

Деталі...