Вступ до аспірантури

Доктор філософії - це освітній і водночас перший науковий ступінь, що здобувається на третьому рівні вищої освіти на основі ступеня магістра. Ступінь доктора філософії присуджується спеціалізованою вченою радою закладу вищої освіти або наукової установи в результаті успішного виконання здобувачем вищої освіти відповідної освітньо-наукової програми та публічного захисту дисертації у спеціалізованій вченій раді.

Підготовка здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії
Підготовка здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії здійснюється:
в аспірантурі КПІ ім. Ігоря Сікорського за очною (денною, вечірньою) або заочною формою навчання;
поза аспірантурою (для осіб, які професійно провадять наукову, науково-технічну або науково-педагогічну діяльність за основним місцем роботи в Університеті).
Підготовка громадян України в аспірантурі здійснюється:
  - за рахунок видатків державного бюджету (державне замовлення);
 - за рахунок коштів юридичних чи фізичних осіб (на умовах контракту, зокрема за кошти грантів, які отримав заклад вищої освіти (наукова установа) на  - проведення наукових досліджень, за якими передбачається підготовка здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії.
Вступ до аспірантури, в тому числі іноземців та осіб без громадянства, здійснюється на конкурсній основі відповідно Умов прийому на навчання до закладів вищої освіти, затверджених МОН, та поточних Правил прийому до Університету. Організаційні заходи щодо прийому до аспірантури іноземців та осіб без громадянства здійснює Центр міжнародної освіти КПІ ім. Ігоря Сікорського;
До аспірантури на конкурсній основі приймаються особи, які здобули вищу освіту ступеня магістра (спеціаліста). До вступних випробувань допускаються особи, які вчасно подали всі необхідні для вступу документи згідно з поточними Правилами прийому до Університету.
Положення про підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії в Національному технічному університеті України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"
Прийом документів на конкурс до аспірантури
До аспірантури на конкурсній основі приймаються особи, які здобули вищу освіту ступеня магістра (спеціаліста). До вступних випробувань допускаються особи, які вчасно подали всі необхідні для вступу документи згідно з правилами прийому до Університету. Приймальна комісія може відмовити особі в допуску до проходження вступних випробувань до аспірантури виключно у зв’язку з неподанням в установлений строк документів, визначених правилами прийому.
Прийом документів на конкурс до аспірантури у 2022 році відбудеться
з 16 травня 2022 року по 15 липня 2022 року
з 10.00 до 13.00 та з 14.00 до 16.00 (к.247- 1 корп.)
З метою оптимізації процедури подання документів та скорочення витрат часу пропонується графік подання документів, а саме:*
16.05.22- 20.05.22– ФЕА, ФМФ, ПБФ, НН ВПІ,НН ІЕЕ;
23.05.22- 27.05.22– НН ІМЗ, ІХФ, НН ММІ, ФЕЛ, ТЕФ;
30.05.22- 03.06.22–­ ФБМІ, ФБТ, НН ФТІ, ФІОТ, ХТФ, ФПМ;
06.06.22- 10.06.22 –НН ІПСА, НН ІТС, РТФ, НН ІАТ;
13.06.22- 17.06.22– ФСП, ФММ, ФЛ.
* за необхідності в окремих випадках подати документи можна у будь який робочий день з 16.05.2022 р. по 15.07.2022 р.
Умови прийому на сайті Відділу аспірантури та докторантури
Список спеціальностей, за якими здійснюється прийом в аспірантуру
Відділ аспірантури і докторантури
http://aspirantura.kpi.ua
Адреса: 03056, Україна, Київ, проспект Перемоги 37, корпус №1, кімната 247
Телефон: (044) 204-93-49
e-mail: aspirantura[at]kpi.ua
Приймальні години відділу аспірантури та докторантури: 9.00-10.00 та 14.00-17.00
Аспірантура і докторантура - форми підготовки науково-педагогічних та наукових кадрів вищої кваліфікації.