Навчальна практика

Відповідно до «Державного стандарту освіти» обов’язковим елементом освітньо-професійної підготовки студентів є практична підготовка, найважливішою складовою якої є виробнича практика.

Зміст практики визначається освітньо-професійною характеристикою та освітньо-професійною програмою підготовки бакалаврів, спеціалістів, магістрів.

1. Навчальним планом підготовки  бакалаврів  за спеціальністю 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» передбачено переддипломну у 8 семестрі теж протягом 3 тижнів.  Переддипломна практика проводиться на підприємствах енергосистем, електричних станціях, в електричних мережах, у відділах головних енергетиків промислових підприємств. Місце проходження переддипломної практики визначається у відповідності  до теми дипломного проєкту. Це підприємства енергосистем, проектні та науково – дослідні інститути, підприємства, що здійснюють монтаж та наладку електричних мереж та устаткування.
2. Навчальний план підготовки магістрів за освітньо-професійним  ступенем спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» включає переддипломну практику, яка є безпосередньою підготовкою до самостійної роботи в якості інженера-електрика, що спеціалізується в області проектування, монтажу  та експлуатації обладнання електричних мереж, наукових досліджень, програмування, оптимізаційних розрахунків режимів енергосистем. Переддипломна практика передбачена в 3 семестрі протягом 8 тижнів і проводиться відповідно до теми дисертації.
3. Підготовка магістрів за освітньо-науковим ступенем   передбачає обов’язкову науково-дослідну практику у 4 семестрі протягом 5 тижнів. Практика проходить в науково-дослідних інститутах чи наукових відділах підприємств, на кафедрах НТУУ «КПІ».
Відповідно до зазначеного, кафедра заключає двосторонні договори з підприємствами, які і є базами  практики.

До таких підприємств відносяться:

Інститут електродинаміки НАН України;
ПрАТ НЕК «Укренерго»;
Центральна енергетична система (ЦЕС) ПрАТ НЕК «Укренерго»;
ПрАТ ДТЕК «Київські електромережі»;
ПрАТ ДТЕК «Київські  регіональні електромережі»;
СП «Київські ТЕЦ» КП «Київтеплоенерго»;
ЗАТ «Гіпроцивільпромбуд»;
УДПВНДІ «Енергомережпроект»;
ТОВ  "Управляюча компанія "Метрополія";
ТОВ «СЕ Груп»;
ТОВ «Елекон ЛТД»;
ТОВ «ЕС ЕНЕРДЖІ»;
ТОВ «НВП ВОЛАНТІС»
ТОВ НВП «ІКНЕТ»
ТОВ «ПДІ «Енергоінжпроект».
Крім зазначеного, в якості баз практики використовуються окремі підприємства за умовами їх запиту та заключення двосторонніх договорів

Результати преддипломної практики за 2021 рік

Групи: ЕС-71,72
ЕС-п81

Скачать Завантажити [PDF, 56кБ]

Групи: ЕС-01мп

Скачать Завантажити [PDF, 45кБ]

Групи: ЕС-91мн

СкачатьЗавантажити [PDF, 131кБ]

 

Теми практики бакалаврів за індивідуальними завданнями за 2022 рік