Навчальна практика

Відповідно до «Державного стандарту освіти» обов’язковим елементом освітньо-професійної підготовки студентів є практична підготовка, найважливішою складовою якої є виробнича практика.

Зміст практики визначається освітньо-професійною характеристикою та освітньо-професійною програмою підготовки бакалаврів, спеціалістів, магістрів.

1. Навчальним планом підготовки бакалаврів за напрямом 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» передбачено технологічну практику у 6 семестрі протягом 3 тижнів та переддипломну у 8 семестрі теж протягом 3 тижнів. Технологічна практика проводиться на підприємствах енергосистем, електричних станціях, в електричних мережах, у відділах головних енергетиків промислових підприємств. Місце проходження переддипломної практики визначається у відповідності  із темою дипломного проекту. Це підприємства енергосистем, проектні та науково – дослідні інститути, підприємства, що здійснюють монтаж та наладку електричних мереж та устаткування.

2. Навчальний план освітньо-кваліфікаційного рівня  «Спеціаліст» включає переддипломну практику, яка є безпосередньою підготовкою до самостійної роботи в якості інженера – електрика, що спеціалізується в області проектування, монтажу  та експлуатації обладнання електричних мереж, наукових досліджень, програмування, оптимізаційних розрахунків режимів енергосистем. Переддипломна практика передбачена в 11 семестрі протягом 8 тижнів і проводиться відповідно до теми дипломного проекту.

3. Освітньо-кваліфікаційний рівень  «Магістр»  передбачає обов’язкову науково-дослідницьку практику у 12 семестрі протягом 4 тижнів. Практика проходить в науково-дослідних інститутах чи наукових відділах підприємств, на кафедрах НТУУ «КПІ». Відповідно до зазначеного, кафедра заключає двосторонні договори з підприємствами, які і є базами виробничої практики.

До таких підприємств відносяться:

 • ДП НЕК «Укренерго»;
 • Центральна енергетична система (ЦЕС) ДП НЕК «Укренерго»;
 • ЦЕС ДП НЕК «Укренерго». Київські магістральні електричні мережі;
 • ПАТ «Київенерго» (ТЕЦ-5, філіал «Кабельні мережі);
 • Інститут електродинаміки НАН України;
 • ЗАТ «Гіпроцивільпромбуд»;
 • УДПВНДІ «Енергомережпроект»;
 • ДП НЕК «Укренерго». Відокремлений підрозділ «Науково-технічний центр електроенергетики»;
 • ВАТ «Укрнафтохімпрект»;
 • ВАТ «Київський завод реле і автоматики»;
 • ВАТ «Київхімволокно».

Крім зазначеного, в якості баз практики використовуються окремі підприємства недержавної форми власності за умовами їх запиту та заключення двосторонніх договорів.

Результати преддипломної практики за 2018 рік

Групи: ЕС-41,42,п.51

Скачать Завантажити [PDF, 56кБ]

Групи: ЕС-м61

Скачать Завантажити [PDF, 45кБ]

Групи: ЕС-71мп,ЕС-72мп

СкачатьЗавантажити [PDF, 131кБ]

 

Trava Mista Cano Alto