Наукова робота

На кафедрі електричних мереж та систем проводяться дослідження за такими науковими напрямами:

- сучасні інтелектуальні засоби аналізу, оптимізації та управління робочими режимами електричних систем та енергооб'єднань;
- підвищення експлуатаційної надійності роботи силового обладнання електричних мереж;
- впровадження нової моделі ринку електричної енергії України.
  

  Наукові керівники напрямів
- зав. кафедри д.т.н., проф. Кирик Валерій Валентинович
- д.т.н., проф. Буткевич Олександр Федотович

Звіт про науково-дослідну роботу кафедри у 2017 році

Звіт про науково-дослідну роботу кафедри у 2016 році

Звіт про науково-дослідну роботу кафедри у 2015 році

Звіт про науково-дослідну роботу кафедри у 2018 році

Звіт про науково-дослідну роботу кафедри у 2019 році

Звіт про науково-дослідну роботу кафедри у 2020 році

Звіт про науково-дослідну роботу кафедри у 2021 році

Звіт про науково-дослідну роботу кафедри у 2022 році

Результати виконання науково-дослідних розробок широко застосовуються в учбовому процесі кафедри у підготовці бакалаврів, спеціалістів та магістрів за спеціальністю "Електричні системи і мережі" під час викладання профільних дисциплін кафедри електричних мереж та систем та під час виконання кваліфікаційних дипломних робіт та проектів.