Міжнародна науково-технічна конференція молодих учених, аспірантів та студентів
 «Сучасні проблеми електроенергетики та автоматики»
Секція «Електричні системи, мережі та керування ними»

ПРОГРАМА

1             Моссаковський В.
Визначення оптимальної величини встановленої трансформаторної потужності на підстанції
2             Кирик В. В., Іваніцький С.
Геомагнітні індукційні струми в електричних мережах
3             Кирик В. В., Буряк А.
Вибір оптимальної схеми підключення резистора в мережі 20 кВ
4             Клюшник О., Кацадзе Т. Л.
Компенсація неоднорідності електричних мереж розмиканням транзитів 110 кВ
5             Єрмоленко  А., Парус Є. В.
Аналіз сполучення ринків ОЕС України та Бурштинського енергоострова
6             Миколайчик А., Кацадзе Т. Л.
Схеми приєднання СЕС до електричних мереж та аналіз їх впливу на параметри мережі
7             Кривохижа В., Халіков В. А.
Аналіз тенденцій обліку електроенергії
8             Баженов В. А., Реп’єв О.
Питання використання змішаних технологічних рішень для модернізації конфігурації схем підстанцій
9             Баженов В. А., Значківський  Б.
Розробка плану перспективного розвитку електричних мереж 35-110 кВ
енерговузла
10           Кравченко М. Кирик В. В.
Світовий досвід використання високовольтних ліній постійного струму
11           Слободян  А. Панєнко О. М.
Автоматичні вимикачі високої напруги постійного струму
12           Вовчинський Д. Кирик В. В.
Міські розподільні мережі та їх організація в енергосистемах13        Кравченко М.
Застосування синхронних компенсаторів в електроенергетичних системах
14           Кравченко Д.
CSC як засіб компенсації реактивної потужності
15           Яцура Б. Панєнко О. М.
Визначення місць пошкодження кабельних ліній електропередавання
16           Козирєв А.
Підвищення      надійності          електричних    мережшляхом встановлення індикаторів пошуку КЗ на ПЛ 6/10  кВ
17           Мельник Д., Янковська О. М.
Сонячна електростанція, як засіб енергетичної незалежності
18           Горук О.
Збитки від перерв електропостачання споживачів
19           Татаркін А.
Перспективи застосування ліній постійного струму на території України та загально-світовий досвід
20           Білоус Д. Панєнко О. М.
Конструкція та застосування нелінійних обмежувачів перенапруг
21           Чудочкін О.
Формування автоматизованої системи керування електричною системою з точки погляду надійності
22           Рижко В., Панєнко О. М.
Підвищення пропускної здатності існуючих повітряних ліній електропередавання
23           Киселиця А.
Цифрові підстанції
24           Ютовець Н.
Заходи для підвищення надійності роботи електричних мереж при їх експлуатації
25           Коваль А., Халіков В. А.
Принципи забезпечення ефективності використання ресурсного потенціалу електроенергетичних підприємств
26           Гольц О.
Показники надійності невідновної електричної системи з постійною в часі інтенсивністю відмов елементів
27           Обабко В.
Аналіз балансової надійності електроенергетичних систем та енергооб’єднань
28           Молчанов В., Татаркін А.
Використання вставок постійного струму. Переваги та недоліки вставок постійного струму