Відраховані за результатами зимової заліково-екзаменаційної сесії з кафедри електричних мереж та систем

Денна форма навчання:

-         Селявін Антон Юрійович, студент 1 курсу гр. ЕС-91;
-         Гнатяк Ілля Васильович, студент 1 курсу гр. ЕС-92;
-         Балута Валентин Станіславович, студент 1 курсу гр. ЕС-п91;
-         Жеребко Богдан Васильович, студент 3 курсу гр. ЕС-п71;
-         Ігнатенко Андрій Сергійович, студент 3 курсу гр. ЕС-п71;
-         Маріна Лариса Володимирівна, студентка 1 (магістерського) курсу гр. ЕС-91мн.

Заочна форма навчання:

-         Басовський Володимир Мойсейович, студент 1 курсу гр. ЕС-зп91;
-         Бойко Дар'я Андріївна, студентка 1 курсу гр. ЕС-зп91;
-         Романчук Ярослав Миколайович, студент 1 курсу гр. ЕС-зп91;
-         Барановський Володимир Олександрович, студент 2 курсу гр. ЕС-з81;
-         Гришко Олена Сергіївна, студентка 2 курсу гр. ЕС-з81;
-         Худобець Вадим Олександрович, студент 1 (магістерського) курсу гр. ЕС-91мн.

ЗНО-2019: ретинг вишів за результатами минулого року

Рейтинг університетів, до яких приймали на бюджет з найвищим ЗНО
За результатами минулорічної вступної кампанії складено перелік вищих навчальних закладів України, куди вступили на бюджет абітурієнти з найвищими балами по ЗНО.Рейтинг складено інформаційною системою «Вступ.ОСВІТА.UA».
Серед п'ятірки перших:
Національний університет "Києво-Могилянська академія" з середнім балом у 187,88;
Державна Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Середній бал - 184,27;
Державна Національний медичний університет імені О.О. Богомольця Середній бал - 182,58;
Державна Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого. Середній бал - 182,09;
Державна Національний фармацевтичний університет. Середній бал - 182,00.
Середній бал сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання розрахований серед усіх осіб, які зараховані на навчання за кошти державного та місцевого бюджетів на перший курс, для здобуття ступеня бакалавра (магістра медичного, фармацевтичного або ветеринарного спрямувань) на основі повної загальної середньої освіти за денною та заочною формами навчання.
У рейтингу використані дані 2019 року, що отримані інформаційною системою «Вступ.ОСВІТА.UA» з Єдиної державної бази з питань освіти. До рейтингу не включені вищі військові навчальні заклади (вищі навчальні заклади із специфічними умовами навчання) та військові навчальні підрозділи вищих навчальних закладів через відсутність відповідних даних у Єдиній державній базі з питань освіти.
В наведеній нижче таблиці представлено рейтинг перших 50 навчальних  закладів серед 224 вишів України.

Форма власності

Назва закладу освіти

Середній бал ЗНО на бюджет

Середній бал атестата

Зараховано на бюджет

1

Державна

Національний університет "Києво-Могилянська академія"

187,88

10,92

541

2

Державна

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

184,27

10,62

2699

3

Державна

Національний медичний університет імені О.О. Богомольця

182,58

10,69

762

4

Державна

Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого

182,09

10,63

405

5

Державна

Національний фармацевтичний університет

182,00

10,52

10

6

Державна

Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького

181,66

10,53

438

7

Державна

Полтавський юридичний інститут Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого

181,46

10,91

15

8

Державна

Вінницький національний медичний університет ім. М. І. Пирогова

181,45

10,60

390

9

Державна

Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

181,17

10,50

695

10

Державна

Київський національний лінгвістичний університет

181,05

10,50

250

11

Державна

Національний університет "Одеська юридична академія"

179,94

10,41

100

12

Державна

Київський національний торговельно-економічний університет

178,01

10,37

476

13

Державна

Львівський національний університет імені Івана Франка

178,00

10,22

1868

14

Державна

Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця

177,83

10,32

336

15

Державна

Національний університет "Острозька академія"

177,56

10,42

166

16

Державна

Харківський національний медичний університет

177,40

10,32

383

17

Комунальна

Житомирський базовий фармацевтичний коледж

177,25

10,50

4

18

Державна

Одеський національний економічний університет

176,37

10,32

137

19

Державна

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

175,92

10,17

1067

20

Державна

Одеський національний університет імені І. І. Мечникова

175,74

10,16

329

21

Державна

Харківський навчально-науковий інститут Університету банківської справи

175,47

10,15

12

22

Державна

Університет банківської справи

175,15

10,31

9

23

Державна

Харківський інститут фінансів Київського національного торговельно-економічного університету

175,11

9,80

3

24

Державна

Івано-Франківський національний медичний університет

174,80

10,27

271

25

Державна

Тернопільський національний медичний університет імені І.Я. Горбачевського

174,46

10,29

250

26

Державна

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

174,14

10,09

3535

27

Державна

Буковинський державний медичний університет

174,03

10,39

205

28

Державна

Дніпропетровська медична академія Міністерства охорони здоров’я України

173,81

10,10

205

29

Державна

Харківський національний університет радіоелектроніки

173,54

10,01

843

30

Державна

Українська медична стоматологічна академія

173,51

10,19

133

31

Державна

Львівський навчально-науковий інститут Університету банківської справи

173,20

9,79

35

32

Державна

Інститут управління і права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого

172,96

10,60

4

33

Державна

Національний університет "Львівська політехніка"

172,33

9,93

2143

34

Комунальна

Київський університет імені Бориса Грінченка

172,10

9,99

403

35

Державна

Донецький національний медичний університет

171,87

9,68

123

36

Державна

Львівська національна академія мистецтв

171,79

9,61

106

37

Державна

Запорізький державний медичний університет

171,51

9,97

221

38

Державна

Національний університет "Одеська морська академія"

171,36

9,99

247

39

Державна

Київський національний університет культури і мистецтв

170,26

9,82

695

40

Державна

Тернопільський національний економічний університет

170,18

9,79

191

41

Державна

Навчально-науковий інститут підприємництва та перспективних технологій Національного університету "Львівська політехніка"

170,07

9,38

5

42

Державна

Чорноморський національний університет імені Петра Могили

169,83

9,66

194

43

Державна

Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

169,79

9,80

546

44

Державна

Криворізький економічний інститут Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана

169,59

9,26

16

45

Державна

Київський державний інститут декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені Михайла Бойчука

169,37

9,68

54

46

Державна

Вінницький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету

169,34

10,04

70

47

Державна

Херсонська державна морська академія

169,12

9,01

90

48

Державна

Університет митної справи та фінансів

168,83

9,83

173

49

Державна

Харківська державна академія дизайну і мистецтв

168,80

9,72

88

50

Комунальна

Хмельницький університет управління та права

168,58

10,18

78

Рейтинг вишів за показником «Зараховано на бюджет»
Інформаційною системою «Вступ.ОСВІТА.UA» складено рейтинг закладів вищої освіти за кількістю осіб зарахованих на навчання за кошти державного та місцевого бюджетів. У рейтингу враховуються всі особи, які зараховані на навчання за кошти державного та місцевого бюджетів на перший курс, для здобуття ступеня бакалавра (магістра медичного, фармацевтичного або ветеринарного спрямувань) на основі повної загальної середньої освіти за денною та заочною формами навчання. У рейтингу використані дані 2019 року, що отримані інформаційною системою «Вступ.ОСВІТА.UA» з Єдиної державної бази з питань освіти. До рейтингу не включені вищі військові навчальні заклади (вищі навчальні заклади із специфічними умовами навчання) та військові навчальні підрозділи вищих навчальних закладів через відсутність відповідних даних у Єдиній державній базі з питань освіти. Рейтинг також включає показники «Зараховано на контракт», «Співвідношення кількості осіб зарахованих на контракт до зарахованих на бюджет», а також конкурс на 1 бюджетне місце. Конкурс на одне бюджетне місце розрахований як співвідношення загальної кількості поданих заяв до загальної кількості осіб зарахованих на навчання за кошти державного бюджету. До розрахунку беруться тільки ті заяви вступників, які мають встановлений «пріоритет», що зазначається абітурієнтом під час подання заяви про вступ на бюджет.

Назва закладу освіти

Зараховано на бюджет (всього)

Зараховано на контракт

Співвідношення контракт/бюджет

Конкурс на 1 бюджетне місце

1

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

3535

1477

0,42

7,69

2

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

2699

2347

0,87

10,86

3

Національний університет "Львівська політехніка"

2143

2713

1,27

9,96

4

Львівський національний університет імені Івана Франка

1868

2245

1,20

13,34

5

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

1067

1476

1,38

11,30

6

Національний авіаційний університет

944

1431

1,52

13,04

7

Національний університет біоресурсів і природокористування України

904

1269

1,40

6,37

8

Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"

872

887

1,02

10,19

9

Харківський національний університет радіоелектроніки

843

541

0,64

7,63

10

Національний медичний університет імені О.О. Богомольця

762

526

0,69

4,19

11

Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

695

1316

1,89

15,48

12

Київський національний університет культури і мистецтв

695

446

0,64

1,54

13

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

695

1351

1,94

12,08

14

Ужгородський національний університет

626

1231

1,97

9,34

15

Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова

565

953

1,69

16,51

16

Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки

553

720

1,30

11,71

17

Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

546

1005

1,84

18,02

18

Національний університет "Києво-Могилянська академія"

541

559

1,03

15,39

19

Сумський державний університет

534

428

0,80

7,25

20

Одеський національний політехнічний університет

526

360

0,68

9,99

21

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника

514

1556

3,03

2,51

22

Луганський національний університет імені Тараса Шевченка

514

264

0,51

3,02

23

Національний технічний університет "Дніпровська політехніка"

483

684

1,42

10,25

24

Київський національний торговельно-економічний університет

476

2560

5,38

27,19

25

Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького

438

203

0,46

6,84

26

Київський національний університет будівництва і архітектури

428

439

1,03

8,10

27

Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого

405

921

2,27

12,97

28

Київський університет імені Бориса Грінченка

403

1113

2,76

22,05

29

Національний університет водного господарства та природокористування

403

426

1,06

6,64

30

Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського

398

564

1,42

8,75

31

Університет державної фіскальної служби України

395

446

1,13

4,52

32

Вінницький національний медичний університет ім. М. І. Пирогова

390

298

0,76

6,16

33

Харківський національний медичний університет

383

218

0,57

1,07

34

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

374

354

0,95

7,63

35

Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут"

364

424

1,16

4,10

36

Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка

361

362

1,00

9,84

37

Житомирський державний університет імені Івана Франка

361

340

0,94

7,50

38

Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

342

681

1,99

10,25

39

Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка

339

264

0,78

1,49

40

Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця

336

1195

3,56

17,18

41

Криворізький державний педагогічний університет

334

290

0,87

6,04

42

Вінницький національний технічний університет

332

338

1,02

9,33

43

Одеський національний університет імені І. І. Мечникова

329

831

2,53

17,52

44

Національний університет харчових технологій

328

711

2,17

13,45

45

Херсонський державний університет

324

549

1,69

8,16

46

Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка

323

329

1,02

6,03

47

Таврійський національний університет імені В.І.Вернадського

316

238

0,75

7,52

48

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

314

589

1,88

2,15

49

Запорізький національний університет

312

1621

5,20

18,11

50

Чернігівський національний технологічний університет

299

436

1,46

9,57 

 

Вітаємо з Новим роком та Різдвом Христовим!
Бажаємо, щоб 2020 рік приносив нам лише добрі вісті, а кожен день дарував усмішку та частинку душевного тепла. Нехай у прийдешньому році все заплановане обов’язково збудеться та здійсняться давно омріяні справи. І всі ми станемо щасливішими, добрішими і уважнішими до оточуючих нас людей, а світ Науки відкриє нам нові двері!

Колектив Кафедри електричних мереж та систем

День ЕнергетикаВітаємо наших колег – фахівців енергетичної галузі з професійним святом – Днем енергетика, бажаємо здоров'я, процвітання, невичерпної енергії, успіхів у професійній діяльності, щастя і благополуччя.

Хай завжди у вас контачить,
Струм біжить по всім дротам.
Щастя, радості, удачі
У житті бажаєм Вам!

Колектив Кафедри електричних мереж та систем

12 грудня -  День відкритих дверей КПІ ім. Ігоря Сікорського КПІAbitFest!

Бажаєш отримати освіту та професійні навички, стати затребуваним фахівцем?
Мрієш про блискучу кар’єру та роботу у провідних компаніях України?

Тоді КПІ ім. Ігоря Сікорського запрошує усіх бажаючих на КПІ AbitFEST!

КПІAbitFEST – оновлений формат нашого традиційного Дня відкритих дверей.
На відвідувачів чекатимуть:
- демонстрації технічних і наукових цікавинок від факультетів та інститутів;
- корисні презентації;
- фотозони;
- смаколики та сувеніри тощо.
Ви отримаєте вичерпну інформацію стосовно того, як підготуватися до вступу, про умови та особливості навчання, освітні можливості й додаткові переваги.

Коли: 14 грудня 2019 року
Місце: Науково-технічна бібліотека ім. Г.І. Денисенка КПІ ім. Ігоря Сікорського (м. Київ, проспект Перемоги, 37Л)
Час: з 10:00 до 15:00.
Деталі тут: https://www.facebook.com/events/2488072128185371/
https://www.facebook.com/hochuvkpi
https://instagram.com/abiturient_kpi

Реєстрація на захід: https://forms.gle/qMdFLFkiPmCtsYdJ6

Із питаннями звертайтесь до нас у телеграм @DNVR_team_bot або за телефоном у м. Києві (044) 204-85-93

 

More Articles...